Brannlakkering

 

Det blir stadig strengere krav til brannhemmende tiltak i byggebransjen, i den forbindelse tilbyr vi nå også brannlakkerte produkter. Fordelen dette gir deg som kunde er at vi har fjernet et mellomledd, som igjen vil gi en hyggeligere pris på et like godt produkt som tidligere.

Vi har en egen lakkeringshall som gjør oss i stand til å overflatebehandle alle stålprodukter.

Vi lakkerer ut fra brannkrav R30, R60 og R90.

Ta kontakt med vår produksjonsleder Arne Hugo Jensen for priser til ditt prosjekt.

Kontakt oss

Mobil

Følg oss